Voorwaarden van gebruik

 • De Kappersbon kan niet gebruikt worden door consumenten die reeds vaste klant zijn bij de betreffende kapsalon. De Kappersbon kan slechts één keer bij dezelfde kapsalon worden ingewisseld.
 • De Kappersbon is niet te besteden in de maand december.
 • De Kappersbon kunt u aanschaffen voor € 24,95* vermeerderd met € 1,50 verzend- en administratiekosten en bestaat uit 3 coupons die u recht geven op het volgende:
  Coupon 1: Een gratis kennismakingsbehandeling, bestaande uit wassen, knippen en stylen.
  Coupon 2: Een korting van € 10,- bij uw 2e bezoek (behandeling bestaande uit wassen, knippen en stylen).
  Coupon 3: Nogmaals een korting van € 10,- bij uw 3e bezoek (behandeling bestaande uit wassen, knippen en stylen).
  De waarde van de aanbiedingen samen is ongeveer € 50,00.
  * Indien u een actiecode of kortingsvoucher heeft kan de prijs afwijken.
 • Coupons mogen alleen gecombineerd worden indien de kapsalon hier toestemming voor geeft.
 • De coupons zijn niet inwisselbaar voor geld/producten.
 • De coupons zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties.
 • Verloren/gebruikte/verlopen bonnen kunnen niet worden vervangen/vergoed.
 • De kortingen op coupon 2 en 3 gelden alleen bij afname van een vervolgbehandeling (bij behandeling van minimaal wassen, knippen en stylen). De coupons kunnen niet gebruikt worden om producten met korting te kopen.
 • Per persoon mag slechts 1 Kappersbon (bestaande uit 3 coupons) bij dezelfde kapsalon gebruikt worden.
 • Het inleveren van De Kappersbon geschiedt in overleg met de kapsalon die op de Kappersbon vermeld staat. De datum van de behandeling is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de betreffende kapsalon. U dient bij het maken van een afspraak te vermelden dat u gebruik maakt van De Kappersbon.
 • De geldigheidsduur van De Kappersbon staat vermeld op De Kappersbon. De bon is geldig tot 1 jaar na de aankoopdatum.
 • Uw bon is één jaar geldig. Indien u 1 maand voordat de geldigheidsduur van De Kappersbon verstrijkt de kapsalon belt voor het maken van een afspraak en de kapsalon u geen plaats meer kan/wil bieden, bieden wij u Kappersbon Cadeaucheque aan die u opnieuw kunt verzilveren bij een collega kapsalon in uw regio.
 • DNP Marketing B.V. stelt uw interesse in ons product alsmede uw bezoek aan onze internetsite zeer op prijs. Bij DNP Marketing B.V. doen wij ons best om u zoveel mogelijk controle over uw persoonlijke gegevens te geven en is het voor ons belangrijk dat u zich bij het bezoeken van onze internetsite op uw gemak voelt.
 • De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen door ons gebruikt worden voor marketing- en promotiedoeleinden. Tevens kan DNP Marketing B.V. besluiten om uw gegevens ter beschikking te stellen aan bedrijven waarvan zij vindt dat deze u aantrekkelijke aanbiedingen kunnen doen.
 • U kunt te allen tijde kenbaar maken dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens gebruikt worden voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, via onderstaande communicatiekanalen. DNP Marketing B.V. streeft ernaar zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Om persoonsgegevens te beschermen past DNP Marketing B.V. technische en organisatorische maatregelen toe.
 • U heeft altijd de mogelijkheid om u tot DNP Marketing B.V. te wenden met het verzoek u mede te delen of uw betreffende gegevens in een bestand zijn opgenomen en zo ja, voor welke doeleinden. Binnen 30 dagen na ontvangst van dit verzoek zal DNP Marketing B.V. u de gewenste informatie verschaffen. Hieraan kunnen voor u kosten verbonden zijn. Desgewenst kunt u verzoeken de opgenomen persoonsgegevens te corrigeren en aan te vullen.
 • Het is mogelijk dat persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid en in opdracht van DNP Marketing B.V. door een derde partij worden verwerkt. DNP Marketing B.V. draagt er zorg voor dat deze derde partij voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de registratie van uw persoonsgegevens. Daarnaast ziet DNP Marketing B.V. er op toe dat uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in dit reglement staat omschreven.
 • Door gebruik te maken van de producten en diensten van DNP Marketing B.V. stemt u als bezoeker, geïnteresseerde of als klant in met de voorwaarden en bepalingen zoals vermeld in dit reglement.
 • Omdat DNP Marketing B.V. steeds streeft naar unieke adresseerbaarheid vraagt zij u uw gegevens naar waarheid te verstrekken. Mocht u uw gegevens niet naar waarheid verstrekken, dan kan DNP Marketing B.V. niet instaan voor de kwaliteit van haar dienstverlening.